Erhverv

Professionel overvågning for erhvervslivet
Professionel overvågning og dokumentation for erhvervslivet

Vores opgaver for virksomheder er typisk sager inden for det civilretslige område. Sager hvor dokumentation spiller en afgørende faktor.

Typiske sager vi arbejder med

 • Opsagte medarbejdere som i fritstillingsperioden arbejder for en konkurrent.
 • Medarbejdere som misbruger virksomhedens midler.
 • Undersøge ejerskab og personlige forhold hos konkurrenter eller samarbejdspartnere i Danmark og i udlandet.
 • Skjult video overvågning af virksomhedens værdier.
 • Sygemeldte medarbejdere som udføre andet arbejde i sygeperioden.

Listen er ikke udtømmende og du er naturligvis velkommen til at kontakte os for at få en uforpligtende vurdering af Jeres sag.

Cases

Bi-job med konsekvenser

En mellemstor dansk servicevirksomhed har problemer med en ledende medarbejder som i arbejdstiden benytter virksomhedens firmabil til at udføre arbejde for en konkurrent.

Efter to dages overvågning har holdet af detektiver indsamlet billededokumentation nok til at medarbejderen kan bortvises uden yderligere omkostninger for virksomheden.

Disel ad libitum

En landsdækkende teknikvirksomhed mistænker en medarbejder for at misbruge sit dieselkort til privatbrug samtidige med at medarbejderen er sygemeldt fra virksomheden. To privatdetektiver overvåger på skift medarbejderens bopæl og følger denne rundt i byen på indkøbsture i dagligvareforretninger.

Efter flere dages overvågning kan detektiverne meddele at der ikke er observeret nogen uregelmæssigheder.

Nyt job

En fritstillet servicetekniker meldte sig syg hos sin arbejdsgiver, uden dog at være mere syg end at han samtidig kunne møde på arbejde hos en konkurrent. Klienten havde via sit netværk erfaret hvem der kunne tænkes at være den nye arbejdsgiver og bad derfor Boysen Investigations om at bekræfte mistanken.

En detektiv fulgte medarbejderen da han forlod sin bopæl en tidlig morgen og kunne derefter rapportere at medarbejderen låste sig ind og frakoblede alarmen hos sin nye arbejdsgiver.

Overstående er kun eksempler på sager vi har løst for virksomheder og kan ikke uddybes yderligere. Visse dele i ovenstående cases er ændret.

Referencer

Efterforskning og overvågning af denne art betragtes ofte i medierne som værende et yderst kontroversielt indgreb når en arbejdsgiver foretager sig dette. Vi har naturligvis stor forståelse herfor og vi praktisere derfor et højt niveau af diskretion og fortrolighed. Vi har sat diskretionen i system således at det kun er de ledende medarbejdere i Boysen Investigations som kender klientens fulde identitet.
Vi har derfor ikke mulighed for at oplyse nogen form for referencer. Vi kan blot oplyse at vi har løst opgaver for virksomheder inden for følgende brancher:

 • Servicebranchen, herunder rengøringsbranchen
 • Medicinalindustrien
 • Dentailudstyrs branchen
 • Detailhandel
 • It
 • Importører inden for forskellinge kategorier
 • Diverse holdingselskaber
 • Psykologbranchen

Ovenstående kan ikke uddybes yderligere.